Valpar

Vi har inga valpar just nu.


Valparna säljs med syfte att användas i Bruks eller Tjänst.
Därför kommer valpköpare med denna avsikt att prioriteras.Valparna är vid leverans: Mina krav på valpköpare:
* Veterinärbesiktade * AD och HD röntgen sker vid 12-18 månaders ålder.
* ID-märkta (chip) * Hunden skall MH-beskrivas vid 12-18 månaders ålder.
* Registrerade i SKK * Att hunden Mentaltestas vid 2-4 års ålder.
* Dolda fel-försäkrade i Agria * Hunden vaccineras enligt SKK's rekommendationer.
* Avmaskade * Att hunden liv- och veterinärvårdförsäkras.
* Vaccinerade * Vid ev, omplacering eller avlivning skall detta ske i samråd med mig som uppfödare.

I gengäld så: * Finns alltid hjälp att tillgå hos mig alla tider på dygnet. Var aldrig rädd för att ringa och fråga.
* Jag kommer att anordna samlad HD/AD-röntgen för valpkullar vid 12-18 månaders ålder samt gemensamt MH tidigast vid 12 månaders ålder samt MT tidigast vid 24 månaders ålder. Men vill valpköparen utföra dessa på annan klubb/ort så är det givetvist valfritt.
* Premier kommer att utlovas vid meritering av hund.