På schemat!!

Stalltjänst Rasta, motionera, mata, städa, träna, skötsel och vård m,m.
Hundarna Inmönstring, genomgång av hundar, rutiner i stall, in- och urlastning, motionering (bl.a cykelmotionering barmark, däckdragning vintertid), transport genom samt in och ut från området, utmönstring m,m.
Helgtjänst Sköta hundarna på helgen. Se Stalltjänst.
Tjänstehund Inhyrda föreläsare och tidigare elever. Information och visning (i början av utbildningen).
Lydnad (-sdressyr) Övervägande praktiskt men även en del teori.
Lagar och Förordningar Säger sig självt. :o)
Hundsjukvård Marie Nolén, Veterinär SRF. Bl.a Anatomi, sjukdomar, avmaskning, stallhygien, parasiter mm.
Hundsjukvård-Näringslära Janne Svensson (Återförsäljare Lupus foder)
Dressörsrollen
Motivation / Stress / Emotioner
Miljöträning Praktiskt, men även en del teori.
Mentalkunskap Bl.a med Barbro Börjesson.
Etologi Erik Wilsson
Specialdressyr Spår, Ledarhund, Personsök, Preparatsök, Patrullerande sök, Skydd.
Lydnadskontroll Har vi lyckats lära voffarna något?
Klicker Neal Wallis, Alf Jannesson
Småföretagande Mia Karlsson. Starta eget, bolagstyper, aktiemarknad m,m.
Raser Bruksraser, söka information, skaffa erfarenhet om raserna.
Internationalisering Tjänstehundar, dressörer i Sverige och andra länder över hela världen. Grupparbete.
Genetik Per-Erik Sundgren (Genetica), Janne Svensson, Per Gustavsson (Molars kennel)
SBK-info Om organisationen.
Service- & Rehab.hundar Neal Wallis
Fågelhundar Om fågelhundar, jakt, raser mm.
Drivande & Grythundar Dennis A:sson
Eftersök av vilt Lars Wiklund från Svenska Jägareförbundet.
Kommunikation Word, Excel, Powerpoint, Internet, Outlook mm.
Psykologi
Engelska (för hunddressörer) Hundbaserad engelska.