MH-resultat Abbot

Mentalbeskrivare: Sören Boman Plats: Älvsby BHK Datum: 1997-06-22

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
       Hälsning
Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla
1b. KONTAKT
       Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller
1c. KONTAKT
       Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK 1
       Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
       Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
       Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
       Förföljande
Startar ej Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
  Startar ej Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
       Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
  Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar. Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK
       Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
       Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall och morrnignar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST.LEK
       Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Går fram när fig. pratar eller bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. AVST.LEK
       Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
       Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
       Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKN.
       Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visa flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
       Nyfikenhet
Går fram när fö lägger ned overallen/går inte fram Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden Går fram till overallen när fö står bredvid Går fram till overallen när fö gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d. ÖVERRASKN.
       Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
       Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
       Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
       Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när fö står bredvid. Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
       Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
       Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
       Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
       Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
       Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
       Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs förklädnad. Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när fö står bredvid. Går fram till spöket när fö gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
       Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK2
       Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
       Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott.